C? V?t B? ?nh C?p - The Monuments MenPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C? V?t B? ?nh C?p - The Monuments Men
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

The Monuments Men là nh?ng th??c phim ??y tính nhân v?n d?a trên tác ph?m v?n h?c cùng tên, l?y c?m h?ng t? th?c t? c?a Robert M. Edsel v?i Bret Witter. Câu chuy?n k? v? m?t nhóm b?o v? di tích ???c thành l?p vào Th? Chi?n th? 2 nh?m truy tìm và b?o v? nh?ng tác ph?m ngh? thu?t có giá tr? l?ch s? kh?i bàn tay tàn phá c?a ??c qu?c xã. ?ây g?n nh? là m?t nhi?m v? b?t kh? thi khi m?t nhóm 7 ng??i ch? m?i tr?i qua m?t khóa hu?n luy?n quân s? c? b?n ph?i li?u mình ti?p c?n nh?ng di tích b? vây quanh b?i nhi?u l?p quân thù hung hãn, sãn sàng gi?t ch?t b?t k? ai dám bén m?ng l?i g?n khu v?c c? v?t ???c l?nh tiêu h?y. ?ó là cu?c ch?y ?ua v?i th?i gian ?? c?u l?y nh?ng thành t?u v? ??i nh?t c?a nhân lo?i. ?ó là m?t cu?c chi?n cam go mà b?t k? sai sót nào c?ng ph?i tr? giá b?ng c? tính m?ng. Li?u 7 con ng??i xa l?, v?i nh?ng chuyên ngành khác nhau, s? làm gì ?? v??t qua nh?ng th? thách không t??ng ?? hoàn thành nhi?m v?? Hay h? s? b? cuô?c và ?? cho m?t 1000 v?n hóa c?a nhân lo?i b? chôn vùi trong tham v?ng th?ng tr? tàn b?o? Câu tr? l?i s? ???c tìm th?y ? ?o?n k?t c?a b? phim, ??ng th?i ?? l?i trong lòng ng??i xem nh?ng bài h?c sâu s?c v? giá tr? s?ng trong nh?ng b??c ngo?c khó kh?n và quan tr?ng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ