B M?t Hnh Tinh Xanh - Secrets of Our Living PlanetPlay
Picasa:
B M?t Hnh Tinh Xanh - Secrets of Our Living Planet
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trong lo?t ch??ng trình này, nhà t? nhiên Chris Packham s? cho ta th?y th? gi?i t? nhiên theo cách ??c ?áo nh?t t? tr??c ??n nay. V?i ông, cái ??p th?t s? c?a t? nhiên không ph?ilà nh?ng loài cây và ??ng v?t ??c ?áo cùng t?n t?i v?i chúng ta, mà là nh?ng m?i quan h? bí ?n gi?a các loài v?i nhau. Nh?ng m?i quan h? này nghe có v? k? l? nh?ng n?u không có chúng thì s? không có s? s?ng. Chris ti?t l?:+ T?i sao m?t con cua trong nh?ng ??m l?y ? Bangladesh l?i c?n m?t con c?p?+ T?i sao h?t r?t c?ng c?a m?t cây qu? h?ch ? Brazil l?i c?n m?t loài lan hi?m và m?t loài g?m nh?m nh??+ T?i sao m?t loài th?n l?n nh? ? Kenya l?i c?n m?t chú h??u cao c??+ T?i sao m?t loài mèo núi ? B?c M? l?i c?n m?t con ?u trùng ngài? Trong ch??ng trình ??u tiên này, Chris s? ??n nh?ng vùng sinh thái ??c ?áo nh?t trên toàn th? gi?i ?? có th? cho ta th?y v? ??p th?t s? c?a t? nhiên.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ