Game Th? Dota - Free to PlayPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Game Th? Dota - Free to Play
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Cu?i cùng b? phim tài li?u Free to Play c?ng chính th?c ???c tung ra ngày hôm nay (19/03). M?t b? phim tài li?u có th? nói là HOT nh?t trong l?ch s? phim tài li?u có ch? ?? v? cu?c s?ng và s? nghi?p c?a game th? chuyên nghi?p. Valve sau r?t nhi?u l?n th?t h?n, cu?i cùng c?ng chính th?c tung ra b? phim tài li?u ??u tay c?a mình – Free to Play. Ngay khi v?a m?i nh?n ???c tin v? b? phim Free to Play, c?ng ??ng m?ng trong n??c và th? gi?i nói chung ?ã r?t vui và ph?n khích. M?c dù Vi?t Nam chúng ta b? l?ch múi gi? v?i M? khá nhi?u, nh?ng không sao, cu?i cùng chúng ta c?ng ?ã ???c th??ng th?c m?t b? phim tài li?u vô cùng ??c s?c nói v? ??i s?ng c?a game th? này. Không, chính xác thì không ph?i ch? nói v? ??i s?ng game th? thôi ?âu, mà nó còn nói c? v? s? hình thành và phát tri?n c?ng ??ng game th? nói chung và nói riêng. Ch?a h?t, trong b? phim còn nói thêm c? v? s? hình thành các gi?i ??u n?a, chính nhân t? này là ?i?u ki?n ?? t?o nên s? khác bi?t nh? bây gi?. Trong nh?ng kho?ng n?m ??u c?a ngành công nghi?p game, game ??n thu?n ch? là trò “tiêu khi?n” mà thôi. B?n ch?i c?ng v?i nh?ng ng??i b?n c?a mình cho vui, d?n dà sau ?ó là ?? kh?ng ??nh b?n thân mình. Sau khi b?n tr? thành s? 1 c?a m?t khu v?c, ??c v?ng d?n l?n h?n ???c hình thành trong b?n : “TÔI MU?N TR? THÀNH S? 1 C?A TH? GI?I“. Chính nh?ng tâm lý này ?ã hình thành nên nh?ng gi?i ??u, và n?u nói ??n nh?ng gi?i ??u thì chúng ta không th? không k? ??n nh?ng t?a game hàng ??u ?ã giúp hình thành nên nó. ?ó chính là Half-life và DotA.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ