Tr??ng H?c Uy Long - Fight Back To SchoolPlay
Tr??ng H?c Uy Long - Fight Back To School
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Châu Tinh Trì vào vai c?nh sát chìm Chow Sing-Sing, thâm nh?p vào m?t tr??ng trung h?c v?i m?c tiêu là tìm cho ra cây súng c?a s?p mình b? ?ánh c?p. Cùng v?i s? tr? giúp c?a các ??ng nghi?p c?nh sát c?ng gi? d?ng thành h?c sinh, công cu?c tìm ki?m c?a Chow c?ng v?n g?p ??y khó kh?n b?i s? lì l?m c?a nh?ng ??a h?c trò, s? khó ch?u c?a các th?y cô giáo, và h?n n?a là Chow l?i ??ng ?? v?i tên ??u g?u c?a tr??ng. Nh?ng ??i v?i Chow, ?? bù l?i nh?ng khó kh?n th? thách ?ó thì ch? c?n ???c g?p m?t cô giáo m?i chuy?n công tác ??n tr??ng là ??.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ