B?n Cng Sinh ??o B?t Cc - A Cruel AttendancePlay
Picasa:
B?n Cng Sinh ??o B?t Cc - A Cruel Attendance
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem phim B?n Cùng Sinh ??o B?t Cóc (HD mi?n phí) - A Cruel Attendance - Vietsub - 2006 (Full HD Mi?n Phí) Phim B?n Cùng Sinh ??o B?t Cóc: Dong Chul (Kim Soo Ro) là m?t anh chàng làm công ?n l??ng bình th??ng, m?t ng??i cha h?t lòng vì con cái, và là m?t ng??i ch?ng yêu v?. Nh?ng anh l?i có 1 bí m?t luôn bám theo mình. Anh g?n nh? không th? tr? ???c lãi c?a kho?n vay t? m?t tên cho vay n?ng lãi. Tình hình tr? nên t?i t? h?n khi mà ngày ?áo h?n c?a kho?n vay ?ang c?n k?. Khi b? m?c k?t trong k? ho?ch b?t cóc v?i ng??i b?n Man Ho (Lee Soen Gyun), anh ?ã phát hi?n t?i sao mình l?i là m?t tên b?t cóc t?i t?. Anh v?ng v? trói con tin và g?n nh? không th? th?c hi?n ???c nh?ng cu?c g?i ?òi ti?n chu?c. Vì th? khi nh?n ???c cu?c ?i?n tho?i t? k? b?t cóc con gái c?a chính mình, anh ?ã r?i vào tình th? ti?n thoái l??ng nan Xem phim B?n Cùng Sinh ??o B?t Cóc - A Cruel Attendance - Vietsub - 2006 uslt thuy?t minh full vietsub online, Download B?n Cùng Sinh ??o B?t Cóc - A Cruel Attendance - Vietsub - 2006 dvdrip tr?n b? mediafire fshare

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ