Chuy?n Di B?t T?n - Never Ending StoryPlay
Picasa:
Chuy?n Di B?t T?n - Never Ending Story
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem phim Chuy?n Dài B?t T?n (HD mi?n phí) - Never Ending Story - Vietsub - 2012 (Full HD Mi?n Phí) Phim Chuy?n Dài B?t T?n: Never Ending Story xoay quanh câu chuy?n tình yêu gi?a hai con ng??i tr? tu?i ?ang ??ng tr??c ranh gi?i c?a s? s?ng và cái ch?t. H? có l? ?ã không h? bi?t ??n s? t?n t?i c?a ??i ph??ng n?u nh? không vô tình g?p nhau t?i b?nh vi?n và nh?n ???c gi?y báo t? t? bác s? cùng ngày. K?t qu? xét nghi?m cho bi?t: c? hai ??u m?c b?nh hi?m nghèo và không còn s?ng ???c bao lâu n?a. Nh?n th?y th?i gian không còn nhi?u, c?p ?ôi quy?t ??nh s?ng cho b?n thân c?ng nh? yêu h?t mình ?? không còn gì nu?i ti?c khi nh?m m?t t? giã cõi ??i. B?t ??u t? ?ây, m?t chuy?n tình bu?n nh?ng ??p ?? và h?t s?c ng?t ngào ?ã di?n ra Xem phim Chuy?n Dài B?t T?n - Never Ending Story - Vietsub - 2012 uslt thuy?t minh full vietsub online, Download Chuy?n Dài B?t T?n - Never Ending Story - Vietsub - 2012 dvdrip tr?n b? mediafire fshare

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ