M?t V? 2014 - ZuluPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
M?t V? 2014 - Zulu
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem phim M?t V? 2014 (HD mi?n phí) - Zulu - Vietsub - 2014 (Full HD Mi?n Phí) Phim M?t V? 2014: Nh? m?t ??a tr? , Ali Neuman suýt b? gi?t b?i Inkhata , m?t ??ng chính tr? quân s? chi?n tranh v?i Qu?c h?i Nelson Mandela c?a châu Phi. Ch? có ông và m? s?ng sót sau cu?c tàn sát c?a nh?ng n?m ?ó. Nh?ng v?i nhi?u ng??i s?ng sót, nh?ng v?t s?o tâm lý v?n còn. Hôm nay , Ali là ng??i ??ng ??u ngành gi?t ng??i c?a c?nh sát Nam Phi ? Cape Town. M?t trong nh?ng nhân viên c?a mình là Brian Epkeen , m?t nhân viên tr?ng t? xoay tròn mà gia ?ình ?ã ???c tham gia vào vi?c thành l?p phân bi?t ch?ng t?c , nh?ng nh?ng ng??i ho?t ??ng t?t v?i Neuman . Cùng h? ph?i ??i phó v?i t?i ph?m là không th? tránh t?n t?i trong khu v?c s?c màu r?c r? tr?ng th?t nghi?p và thi?u vi?c làm ng??i , t?i ph?m làm tr?m tr?ng thêm b?i các b?ng nhóm , c? hai ??a ph??ng và t? các b? ph?n khác c?a châu Phi . Công vi?c c?a h? ???c th?m chí khó kh?n h?n khi các xác ch?t c?a hai ph? n? tr? ???c tìm th?y. M?t ác m?i ?ã ???c gi?i thi?u trong thành ph? và m?t lo?i thu?c m?i ?ã ???c gi?i thi?u v?i ng??i dân, bao g?m c? n?n nhân v? gi?t ng??i. T?i ngã t? h?n lo?n n?i tàn b?o và hi?n ??i hóa va ch?m , nh?ng ti?ng v?ng c?a ... Xem phim M?t V? 2014 - Zulu - Vietsub - 2014 uslt thuy?t minh full vietsub online, Download M?t V? 2014 - Zulu - Vietsub - 2014 dvdrip tr?n b? mediafire fshare

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ