S? M?nh Cu?i Cng - Righteous KillPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
S? M?nh Cu?i Cng - Righteous Kill
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem phim S? M?nh Cu?i Cùng (HD mi?n phí) - Righteous Kill - Vietsub - 2008 (Full HD Mi?n Phí) Phim S? M?nh Cu?i Cùng: Sau 30 n?m là c?ng s? ??c l?c c?a nhau trong môi tr??ng làm vi?c ??y áp l?c c?a s? c?nh sát ?i?u tra New York, 2 thanh tra viên l?y l?ng David Fish và Thomas Cowan t??ng t?ng h? có th? yên tâm treo huy hi?u và v? h?u. Th? nh?ng, vào nh?ng ngày cu?i cùng c?a nghi?p c?nh sát, c? hai ???c ?i?u ??n ?? ?i?u tra m?t v? án m?ng mà n?n nhân là m?t tên ma cô khét ti?ng, k? có liên quan ??n m?t v? án mà h? ?ã t?ng th? lý cách ?ây vài n?m. S? trùng h?p gi?a v? án m?ng hi?n t?i và nh?ng v? án tr??c ?ây khi?n David và Thomas ??t ra câu h?i: li?u có ph?i h? ?ã b?t nh?m ng??i Xem phim S? M?nh Cu?i Cùng - Righteous Kill - Vietsub - 2008 uslt thuy?t minh full vietsub online, Download S? M?nh Cu?i Cùng - Righteous Kill - Vietsub - 2008 dvdrip tr?n b? mediafire fshare

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ