Duyn Tnh Ph??ng Xa (l?ng ti?ng) - Outbound LovePlay
Duyn Tnh Ph??ng Xa (l?ng ti?ng) - Outbound Love
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Nhân viên công ty du l?ch , Lu?t Sik Sik ( Aimee Chan ) ?i ??n Malaysia m?t mình cho công vi?c nh?ng t?t c? các k? ho?ch c?a cô ?ã b? gián ?o?n b?i m?t h??ng d?n viên " vui t??i " ?ó, Luk Kung Zi ( Ruco Chan ) . C? hai ??u do ?ó gi? m?i h?n thù v?i nhau vì s? c? này . Trong khi ?ó , b?n trai c?a Sik Sik c?a Ching Zin Bok ( Matt Yeung) ?? xu?t c?a mình và h? ?ã t? ch?c l? c??i c?a h? tr? l?i ? H?ng Kông. Khi Sik Sik ngh? cô ?y cô dâu h?nh phúc nh?t trên th? gi?i , m?t clip c?a b?n trai l?a d?i cô ?ã ???c ch?i trong ?ám c??i . V?i m?t trái tim tan v? , Sik Sik ?i ??n Malaysia, n?i cô g?p Kung Zi l?i t?i n?i làm vi?c c?a mình . T? sau ?ó , c? hai ??u phát tri?n tình c?m t?t ??p cho nhau. Ch? Zin Zin Bok c?a Ching Zan ( Lin Xiawei ) h? tr? quy?t ??nh ng??i b?n t?t nh?t c?a mình ?? chia tay v?i anh thay vì tha th? cho anh c?a mình . Theo gi?i thi?u Sik Sik c?a , Zin Zan ???c bi?t ??u b?p Cin Jun ( Tony H?ng ) và b?t ??u h?c n?u ?n t? anh ?y. Sau khi nh?n ???c cùng v?i Cin Jun m?t th?i gian, Zin Zan r?i cho anh ta tuy nhiên ch? Cin Jun Sik Sik thích . Khi cin Tháng Sáu chu?n b? ?? tuyên x?ng tình yêu c?a mình cho Sik Sik , Zin Bok tr? l?i ?? tìm ki?m s? tha th? Sik Sik v?i s? giúp ?? c?a Kung Zi ...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ