N? Hi?p S? R?ng (thuy?t minh) - Dragon Age: Blood mage no seisenPlay
Picasa:
N? Hi?p S? R?ng (thuy?t minh) - Dragon Age: Blood mage no seisen
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trong ??t c?a Orlais, n?i tr?n chi?n ?ang chi?n ??u v?i ki?m và phép thu?t, m?t n? anh hùng tr? tu?i t?ng lên khi Templar, pháp s?, và con r?ng xung ??t. Cassandra, m?t Seeker thô l? và ??p, ph?i ng?n ch?n m?t âm m?u ?e d?a tr?t t? tôn giáo m?nh m? nh?t c?a l?nh v?c, các Chantry c?a Andraste. B? bu?c t?i ph?n b?i và b? s?n ?u?i b?i b?n và thù, Cassandra ph?i xóa tên c?a mình và v??t qua nh?ng c?m xúc d? d?i c?a mình ?? ti?t ki?m trong ngày và m?t v? trí c?a mình trong truy?n thuy?t.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ