Cung T?a Lin Thnh - Palace 3: The Lost DaughterPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Cung T?a Lin Thnh - Palace 3: The Lost Daughter
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim Cung t?a Liên Thành là ph?n 3 trong series phim truy?n hình c? trang v? h?u cung nhà Thanh c?a nhà biên k?ch tr? Vu Chính, sau Cung t?a tâm ng?c và Cung t?a châu liêm. Xem Phim Cung T?a Liên Thành l?y b?i c?nh tri?u ??i Càn Long th?i nhà Thanh , n?i dung câu chuy?n xoay quanh vi?c ?ánh tráo thân ph?n gi?a Liên Thành (Viên San San) và H?ng Thái (L?c Ngh?) . Liên Thành th?t ra là con cháu Bát K? nh?ng khi m?i chào ??i ?ã b? ?ánh tráo v?i H?ng Thái . T? ?ây , s? ph?n c?a hai ng??i b? hoán ??i v?i nhau . Liên Thành ph?i s?ng c? c?c n?i ??u ???ng xó ch? thì H?ng Thái l?i s?ng trong nhung l?a c?a ph? t??ng quân. Khi c? hai l?n lên Liên Thành và H?ng Thái g?p g? r?i yêu nhau . Tuy nhiên , tình yêu c?a hai ng??i c?ng g?p vô s? tr?c tr? khi H?ng Thái ???c T?nh ??i Cách Cách (??i Ki?u Thiên) ?em lòng yêu m?n .... Ph?n 3 c?a series “Cung t?a” - Cung t?a Liên Thành" (2014), d??ng nh? ?ã l?p l?i thành công vang d?i nh? Cung t?a tâm ng?c t?ng làm ???c tr??c ?ó. Phim nói v? m?i tình ngang trái c?a cô gái tên Liên Thành và chàng trai tên H?ng Thái. Liên Thành v?n ???c sinh ra trong m?t gia ?ình giàu có nh?ng ngay sau khi chào ??i, m? c? ?ã ?em ??i ?? nh?n v? m?t ??a bé trai không rõ ngu?n g?c, ??t tên là H?ng Thái. Tr? true thay, khi l?n lên, Liên Thành và H?ng Thái ?ã g?p và ?em lòng yêu nhau. Cu?c tình c?a h? g?p r?t nhi?u sóng gió, g?p s? ph?n ??i t? gia ?ình, ??c bi?t là khi thân ph?n c?a Liên Thành b? b?i l?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ