Phim Ng?n - M?t Con ?? Yu Ngh? - Mot Con Di Yeu NghePlay
YouTube:
Phim Ng?n - M?t Con ?? Yu Ngh? - Mot Con Di Yeu Nghe
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

???c d?ng thành phim t? truy?n ng?n: M?t Con ??... Yêu Ngh? (Nguy?n Ng?c Th?ch). Nói v? ng??i ph? n? bán thân th? c?a chính mình ?? ki?m ti?n. Dù cho b? ng??i ??i khinh r?, nh?ng t? m?t góc ?? nào ?ó, h? lao ??ng b?ng chính s?c l?c và b?n thân mình ch? ko l?i d?ng hay l?a g?t b?t k? ai. Cu?c ??i này có r?t nhi?u ng??i tuy ??ng ? nh?ng v? th? r?t cao trong xã h?i, nh?ng h? chà ??p lên ng??i khác, rút máu, ?n x??ng ng??i khác ?? ?i lên và c?ng c? cho b?n thân mình.    

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  • Phim Ng?n - M?t Con ?? Yu Ngh? - Mot Con Di Yeu Nghe
  • Phim Ng?n - M?t Con ?? Yu Ngh? - Mot Con Di Yeu Nghe
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ