Gantz: Sinh T? Lun H?i - Gantz Live ActionPlay
Gantz: Sinh T? Lun H?i - Gantz Live Action
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Gantz xoay quanh 2 chàng trai tr? do Kei Kurono và Masaru Kato. Hai ng??i ?ã ch?t trong m?t tai n?n nh?ng l?i ???c m?t v?t th? bí ?n ???c g?i là Gantz c?u s?ng. Sinh m?ng c?a 2 ng??i ?ã k?t thúc và thu?c v? Gantz, cùng m?t s? ng??i cùng hoàn c?nh h? ???c trang b? s?c m?nh siêu nhiên, v? khí hi?n ??i ?? tiêu di?t nh?ng ng??i ngoài hành tinh trong nh?ng l?t b?c khác nhau. R?t nhi?u ng??i hy sinh trong các nhi?m v?. N?u s?ng sót h? ???c quay v? cu?c s?ng bình th??ng cho ??n khi Gantz tri?u t?p. Các duy nh?t ?? thoát ra kh?i trò ch?i sinh t? này là tích ?? 100 ?i?m mà v?n còn s?ng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ