We Got Married - HeeChul - Guo Xue Fu - We Got Married Global EditionPlay
Dailymotion:
We Got Married - HeeChul - Guo Xue Fu - We Got Married Global Edition
10.0/10 - 87 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung TV Show We Got Married Global Edition S2- HeeChul & Guo Xue Fu HD ch??ng trình th?c t? c?a Hàn Qu?c v? cu?c s?ng hôn nhân ?o c?a các ngôi sao. Khác v?i phiên b?n We Got Married trong n??c thì phiên b?n Global Edition là cu?c s?ng hôn nhân ?o gi?a 2 ng??i ? 2 qu?c gia khác nhau. Kim Huicheol hay Kim Heechul hay còn ???c bi?t ??n là Heechul, là 1 ca s?, di?n viên, ng??i d?n ch??ng trình c?a Hàn Qu?c và là 1 thành viên c?a nhóm nh?c nam Super Junior. Guo Xue Fu (di?n viên - thành viên nhóm nh?c n? Dream Girls c?a ?ài Loan)

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ