K? Truy St - In The BloodPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
K? Truy St - In The Blood
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ava, m?t n? ??u s? lão luy?n ?ã t?ng có quá kh? ?en t?i. Sau khi hoàn l??ng ?ã thành hôn v?i m?t anh chàng vô cùng quy?n r? (Cam Gigandet) và có m?t k? ngh? tr?ng m?t c?a h? t?i vùng bi?n Caribbean xinh ??p. Tuy nhiên ??nh m?nh ?en t?i m?t l?n ?ã t?n công cô, khi khi?n ng??i ch?ng m?i c??i c?a cô lâm n?n và bi?n m?t. Trong lúc truy tìm tung tích c?a ch?ng, Ava ?ã phát hi?n m?t th? gi?i ng?m ??y r?y b?o l?c và các âm m?u hi?m ác t?n t?i ngay gi?a hòn ??o thiên ???ng tuy?t ??p. M?t l?n n?a, n? ??u s? n?m nào ?ã ph?i tái xu?t, s? d?ng nh?ng k? n?ng gi?t ng??i chuyên nghi?p, Ava ti?n sâu h?n vào cu?c chi?n ph?i bày s? th?t và h? g?c nh?ng k? mà cô ngh? ph?i ch?u trách nhi?m cho v? b?t cóc ng??i ch?ng c?a mình, tiêu di?t chúng t?ng tên m?t.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ