G Kh? - Nice GuyPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
G Kh? - Nice Guy
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Tình yêu có s?c m?nh nâng ?? cu?c ??i b?n lên m?t t?m cao m?i, nh?ng nó c?ng có th? xé b?n ra t?ng ph?n và thay ??i dòng ch?y c?a cu?c ??i b?n mãi mãi. ??i v?i Kang Ma Roo (Song Joong Ki), tình yêu t?ng là tâm ?i?m c?a cu?c ??i anh. M?t sinh viên y khoa ??y h?a h?n, Ma Roo có m?i th?. ??p trai, thông minh và có ???c tình yêu tha thi?t c?a ng??i con gái anh yêu,Han Jae Hee (Park Si Yeon), cô hàng xóm c?nh nhà. Th? nh?ng, m?t vài s? ki?n b?t ng? x?yra ?ã làm th? gi?i xung quanh anh s?p ??. Jae Hee vô tình gi?t ch?t m?t ng??i ?àn ông và Ma Roo nh?n giúp mình là k? gi?t ng??i, k?t c?c anh ph?i vào tù v?i t?i danh mà mình h? không gây ra. Gia ?ình c?a Jae Hee lâm vào c?nh khó kh?n h?n và cô quy?t tâm thoát kh?i cái nghèo b?ng m?i giá. Cô g?p ???c c? h?i vàng ? ngài Ch? t?ch Seo (Kim Young Chul), CEO c?a m?t công ty, và cô ?ã c??i ông ta trong khi Ma Roo v?n ?ang trong th?i gian c?i t?o trong tù.S?p ?? b?i s? ph?n b?i c?a Jae Hee, Ma Roo tr? thành m?t ng??i ?àn ông hoàn toàn khác sau khi mãn h?n tù. Không còn là m?t "Anh chàng t?t b?ng" n?a, anh tr? nên l?nh lùng và tính toán. ? tu?i 30, anh bây gi? làm ng??i pha ch? r??uvà b? tr? cho nh?ng ph? n? giàu có. ??n m?t ngày, anh g?p Seo Eun Gee (Moon Chae Won), m?t n? doanh nhân hi?u bi?t và c?ng l?nh lùng nh? anh.B? c?a Eun Gi là Ch? t?ch Seo, và ng??i m? k? ?ào m? không ai khác chính là Jae Hee Khi Eun Gee m?t trí nh? trong m?t tai n?n, Ma Roo nh?n ra anh ?ã có m?t c? h?i ?? cu?i cùng có th? tr? thù Jae Hee Anh b?t ??u l?i d?ng Eun Gee m?t trí nh? ??tr?ng ph?t Jae Hee và gây t?n th??ng cho cô th?t nhi?u nh? cô ?ã gây cho anh.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ