Nh?ng Chi?n Binh Gatchamani - GatchamanPlay
Picasa:
Nh?ng Chi?n Binh Gatchamani - Gatchaman
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?m thành viên là ??c v? c?a T? ch?c Khoa h?c Qu?c t? ? Tokyo trong m?t t??ng lai g?n. Galactor, m?t nhóm ng??i bí ?n v?i công ngh? v??t xa loài ng??i ?ã tuyên chi?n v?i th? gi?i và chúng ?ã chi?m ???c m?t n?a. M?t v?t th? l? gi?ng th?y tinh g?i là "Stone" là hy v?ng cu?i cùng c?a loài ng??i. Nh?ng ai có kh? n?ng l?y s?c m?nh t? "stone" ???c t?p h?p l?i và hu?n luy?n ?? tr? thành ??c v? trong m?t nhóm 5 ng??i có tên là "Gatchaman".

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ