Yu - LovePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Yu - Love
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Nhu Y (Th? K?) là b?n gái c?a L?c Bình (N?u Th?a Tr?ch), cô là m?t m? n? giao l?u r?ng, n?i ti?ng. Nhu Y là m?t ph? n? ??t n?ng ý ngh?a v?t ch?t, cô ?y c?ng ??t ???c nh?ng th? mà cô ?y mong mu?n, nh?ng l?i m?t ?i hy v?ng v? tình yêu, ??n t?n khi cô ?y g?p ???c “ng??i qua ???ng” Ti?u Khoan (Nguy?n Kinh Thiên)… A Kh?i (Bành Vu Y?n) ?ã có b?n gái là Ti?u Nghê (Quách Thai Khi?t), Nghi Gia (Tr?n Ý Hàm) là b?n t?t c?a c? hai ng??i, nh?ng mà m?i quan h? c?a 3 ng??i không h? ??n gi?n nh? b? ngoài ?ó…Ti?u Di?p (Tri?u Vy) là m?t bà m? ??n thân, ki?m s?ng nh? vào vi?c môi gi?i thuê nhà. M?t l?n trong lúc môi gi?i, cô g?p ???c m?t thanh niên tr? tu?i giàu có ??n t? ?ài Loan tên là Mark (Tri?u H?u ?ình)… 8 con ng??i ??u ph?i ??i m?t v?i nh?ng c?a ?i khó kh?n liên quan ??n “YÊU”, v??ng m?c tình c?m, c?m h?ng tan v?, bu?n gi?n m?t mát…Nh?ng câu h?i c?a cu?c s?ng ?ó s? ???c gi?i ?áp th? nào? 

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ