Ng??i K? Nghi?p - Storm in a CocoonPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ng??i K? Nghi?p - Storm in a Cocoon
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim ?i Loan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim Ng??i K? Nghi?p dài 32 t?p do TVB Hong Kong s?n xu?t thu?c th? lo?i phim trinh thám, chuy?n phim là cu?c hành trình ?i?u tra v? v? m?u sát x?y ra t?i 1 nhà máy s?n xu?t l?a. Nhân v?t b? ám sát là Phan X?o Nhi (Khang Hoa) v?i cái ch?t ??y tình ti?t bí ?n. Nhân v?t Phan Gia D??ng (Mã Tu?n V? th? vai) là 1 bác s? trong quân y, v?i tính cách d?ng c?m c?a m?t ng??i lính, t?n tâm c?a m?t ng??i y nên anh ???c nhi?u ng??i yêu m?n. Phan Gia D??ng ???c xu?t ng? tr? v? quê h??ng mình, lên k? ho?ch chuy?n kinh doanh l?a c?a gia ?ình mình cùng v?i anh ch? em, nh?ng c?ng ?úng lúc này Phan X?o Nhi b? gi?t, 3 anh em h? Phan ph?i gánh nhi?u áp l?c, Gia D??ng th? v?i lòng s? tìm ra k? gi?t ng??i. Anh có tình c?m v?i ???ng Bình Bình (D??ng Di) là m?t công nhân c?a nhà máy d?t l?a, Bình Bình và Phan X?o Nhi có m?i quan h? thân thi?t nh? ch? em ru?t nên Bình Bình cùng Phan Gia D??ng cùng nhau ?i?u tra cái ch?t c?a X?o Nhi và Gia D??ng c?ng có tình c?m v?i B?ng Ch? T?nh (???ng Thi V?nh), cô c?ng là 1 công nhân nhà máy l?a. Li?u Gia D??ng có tìm ra hung th? gi?t ch? gái mình không? Chuy?n tình c?m c?a anh và 2 ng??i con gái s? nh? th? nào? M?i các b?n cùng th??ng th?c b? phim Ng??i K? Nghi?p

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ