C?nh St Ng??i My - RobocopPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C?nh St Ng??i My - Robocop
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

RoboCop l?y b?i c?nh gi? t??ng vào n?m 2028, 1 t?p ?oàn ?a qu?c gia có tên Omni Corp n?i lên nh? di?u g?p gió v?i công ngh? ch? t?o rô-b?t b?c nh?t. Trong khi ?ó, Alex Murphy, ngoài vi?c là 1 ng??i cha, ng??i ch?ng yêu v? con h?t m?c, anh còn gi? nhi?m v? b?o v? thành ph? Detroit kh?i nh?ng tên t?i ph?m khét ti?ng. Trong 1 l?n làm nhi?m v?, Alex b? th??ng n?ng và Omni Corp ?ã giúp anh h?i sinh nh? công ngh? c?a h?. Tr? v? v?i công vi?c c?nh sát th??ng ngày v?i kh? n?ng siêu vi?t nh?ng Alex l?i ph?i ??i m?t v?i nh?ng ?i?u anh ch?a t?ng g?p ph?i tr??c ?ây.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • C?nh St Ng??i My - Robocop
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ