D? Bi?t - DivergentPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
D? Bi?t - Divergent
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B?i c?nh c?a b? phim là t??ng lai xa xôi, t?i thành ph? Chicago, dân c? ???c chia thành 5 nhóm ng??i riêng bi?t v?i nh?ng t? ch?t và tính cách hoàn toàn khác nhau. M?i con ng??i khi ???c quy?t ??nh phân vào nhóm nào s? s?ng và làm vi?c theo nh?ng nhi?m v? ??c thù c?a nhóm mình. Trong ?ó, nhóm Dauntless ch? dành cho nh?ng k? d?ng c?m, li?u l?nh và m?nh m?, gi? nhi?m v? b?o v? thành ph? và ng??i dân. Cô bé Beatrice Prior b?m sinh ???c phân vào nhóm Abnegation, nh?ng qua cu?c ki?m tra cô nh?n ra mình mang trong ng??i nh?ng t? ch?t t?ng hòa và không thu?c m?t nhóm nào nh?t ??nh. Vì v?y ngay trong bu?i l? ch?n thành viên, cô ?ã t? b? gia ?ình và gia nh?p Dauntless ?? ???c s?ng ?úng v?i b?n thân. T?i ?ây, trong quá trình rèn luy?n, Beatrice lúc này ?ã ??i tên thành Tris, khám phá ra nh?ng bí m?t ?en t?i kh?ng khi?p v? m?t cu?c chi?n tranh ng?m ?ang manh nha ngay trong lòng thành ph?. Cô cùng ??ng ??i ph?i chi?n ??u v?i nh?ng th? l?c ?ang m?u ?? l?t ?? chính quy?n và ?e d?a sinh m?ng c?a hàng tri?u ng??i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ