Nh?ng Chng Ng? Lm (Ph?n 1) - The Musketeers Season 1Play
Nh?ng Chng Ng? Lm (Ph?n 1) - The Musketeers Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ch??ng trình truy?n hình ???c ??t trên các ???ng ph? c?a th? k? XVII Paris, n?i mà lu?t pháp và tr?t t? là m?t ý t??ng h?n so v?i th?c t?. H?n v? s? cá nhân vua Louis XIII, Athos, Aramis và Porthos ??ng kiên quy?t cho công b?ng xã h?i, vì danh d?, vì lòng d?ng c?m, tình yêu - và vì thú vui c?a nó. D Artagnan, m?t máy bay chi?n ??u có tay ngh? t? nông thôn Gascony, ?áp ?ng ba ng??i lính ng? lâm trong khi làm nhi?m v? sang ph?i sai v? cái ch?t c?a cha mình. M?c dù anh g?p nh?ng ng??i ?àn ông trong hoàn c?nh không may, ông th?y tinh th?n ??ng c?m trong nh?ng ng??i lính khác.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ