??nh M?nh (Ph?n 1) - Star-Crossed Season 1Play
??nh M?nh (Ph?n 1) - Star-Crossed Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?m Emery 6 tu?i, m?t phi thuy?n ngoài hành tinh r?i xu?ng trái ??t. Cho dù h? ??n v?i s? hòa bình hay v?i m?t âm m?u thì m?t tr?n chi?n ?ã x?y ra gi?a con ng??i và ch?ng t?c Atrian. Trong cu?c ??u tranh ?y, cô bé Emery ?ã c?u m?t c?u bé ng??i Atrian - Roman và h? tr? thành b?n c?a nhau. Sau ?ó, Roman b? b?t và Emery c? t??ng Roman ?ã ch?t. 10 n?m sau, khi Atrian ?ã thích nghi v?i cu?c s?ng trái ??t và ???c ??a tr? v? th? gi?i bên ngoài ?? c? hai ch?ng t?c chung s?ng hòa bình Emery r?t b?t ng? vì Roman là 1 trong s? ?ó. Và t? ?ây, cu?c s?ng c?a c? hai thay ??i hoàn toàn. Tuy nhiên, m?i quan h? gi?a hai ch?ng t?c v?n ch?a h? ti?n tri?n. Li?u tình c?m gi?a Amery và Roman có thay ??i ???c s? mâu thu?n c?a loài ng??i và Atrian? Hai th? gi?i, Hai sinh m?nh, M?t hy v?ng. ??NH M?NH.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ