Cu?c Kh?ng Ho?ng - Crisis Season 1Play
Cu?c Kh?ng Ho?ng - Crisis Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

H? là nh?ng ng??i quy?n l?c c?a n??c M?, h? n?m gi? v?n m?nh ??t n??c. Nh?ng b?n h? ??u có chung m?t ?i?m y?u. ?ó là nh?ng ??a con c?a mình. Khi con mình g?p nguy hi?m, thì b?t kì ng??i cha ng??i m? nào c?ng s? làm m?i vi?c ?? chúng ???c tr? v? m?t cách an toàn. Và b?n kh?ng b? ?ã l?i d?ng ?i?u ?ó. Chúng b?t cóc con c?a nh?ng quan ch?c c?p cao. ?? cho b?n tr? ???c an toàn thì h? bu?c ph?i tr? giá. Nh?ng cái giá ?ó là gì? M?c ?ích phía sau c?a b?n kh?ng b? là gì?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ