We Got Married - MinYoung Couple: - We Got MarriedPlay
Picasa:
Dailymotion:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
We Got Married - MinYoung Couple: - We Got Married
9.0/10 - 86 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ca s? nh?c trot Hong Jin Young và nam di?n viên Nam Goong Min s? là c?p ?ôi m?i trong ch??ng trình We Got Married! ??i di?n c?a ?ài MBC ?ã phát bi?u vào ngày 11 tháng 3: "C?p ?ôi Nam Goong Min và Hong Jin Young hôm nay ?ã b?t ??u quay t?p ??u tiên ? Seoul và h? ??u ?ang r?t ng?i ngùng khi b?t ??u cu?c hôn nhân." ??i ng? c?a ch??ng trình cho bi?t: "Nam Goong Min và Hong Jin Young là m?t c?p ?ôi ng?t ngào ? ?? tu?i ngoài 30, và ?ây c?ng là ?? tu?i thích h?p ?? k?t hôn. Các khán gi? có th? th?y ???c c? 2 ng??i h? ??u r?t nghiêm túc và chân th?t b??c vào cu?c hôn nhân này." Công ty c?a Nam Goong Min c?ng ?ã xác nh?n vào ngày 11: "Nam Goong Min ?ã ch?p nh?n tham gia ch??ng trình We Got Married và hi?n ?ang quay phim... Ngay t? ??u chúng tôi th?m chí còn không bi?t b?n ??i c?a c?u ?y là Hong Jin Young... Hôm nay là ngày ??u tiên h? g?p nhau... Vì c?p ?ôi Lee So Yeon-Yoon Han ?ã r?i kh?i ch??ng trình nên l?ch quay ???c d?i lên s?m h?n so v?i d? ki?n."

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ