S? N?i Gi?n C?a Cc V? Th?n (Thuy?t Minh) - Wrath Of The TitansPlay
S? N?i Gi?n C?a Cc V? Th?n (Thuy?t Minh) - Wrath Of The Titans
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Sau khi ?ánh b?i quái v?t Kraken, á th?n Perseus con trai c?a Th?n Zeus quay l?i v?i ngh? ?ánh cá và s?ng cu?c s?ng bình l?ng bên c?u con trai 10 tu?i, Helius. Cùng lúc ?ó, m?t cu?c tranh ch?p quy?n l?c gi?a các v? th?n ?e d?a s? yên bình c?a Trái ??t. Th?n chi?n tranh Ares, m?t ng??i con khác c?a Th?n Zeus, ?ã ph?n b?i cha, th?a thu?n v?i Th?n ??a ng?c Hades ?? gi?i thoát cho k? c?m ??u tàn b?o Kronos. Kronos là cha c?a ba anh em Th?n Zeus, Th?n Hades và Th?n Poseidon. Ba anh em này ?ã l?t ?? ngôi v??ng c?a cha mình t? r?t lâu và giam hãm ông xu?ng v?c th?m c?a dãy Tartarus, m?t nhà tù n?m sâu gi?a các hang ??ng c?a ??a ng?c. Khi Kronos n?i d?y, c? Trái ??t s? chìm trong bi?n l?a và s? ch?t chóc.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ