Lo?n Tr - YeongasiPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Lo?n Tr - Yeongasi
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Yeongasi là b? phim ??u tiên c?a Hàn Qu?c v? ?? tài th?m h?a b?nh truy?n nhi?m. Phim c?a ??o di?n Park Jung Woo, do các di?n viên Kim Myung Min, Kim Dongwan, Moon Jung Hee, Lee Honey ?óng vai chính.B? phim nói v? m?t lo?i ký sinh trùng liên t?c bi?n ??i có tên g?i "Yeongasi" hay "trùng lông b?m ng?a" có kh? n?ng ph? h?y c? th? v?t ch? b?ng cách ki?m soát d?n b? não và cu?i cùng d?n ??n phá h?y hoàn toàn. Kim Myeong-min ?óng vai Jae Hyuk, nhân viên m?t công ty d??c n? l?c tìm cách c?u gia ?ình anh thoát kh?i ??i d?ch này. Dàn di?n viên trong phim bao g?m Kim Dong-wan, Moon Jeong-hee và Lee Honey. Phim do Ozone Film s?n xu?t và CJ Entertainment phát hành. Movie Yeongasi/Dranged công chi?u 11 ngày thu hút 3 tri?u l??t ng??i xem. fw3tk.jpg Theo ?y ban ch?n h?ng ?i?n ?nh Hàn Qu?c, vào 2 gi? chi?u ngày 15 tháng 7, 11 ngày k? t? ngày ra m?t, Yeongasi thu hút 3,006,804 khán gi? ??n r?p, chính th?c cán m?c 3 tri?u. Yeongasi sau 4 ngày v??t m?c 1 tri?u, 8 ngày v??t m?c 2 tri?u, 11 ngày v??t m?c 3 tri?u, tr? thành moive có t?c ?? t?ng doanh s? phòng vé nhanh nh?t trong các movie Hàn Qu?c phát hành n?m 2012.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ