H?i ?o Tam Qu?c - Three Kingdoms RPGPlay
H?i ?o Tam Qu?c - Three Kingdoms RPG
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Lâm Phong vào vai Gia Cát L??ng. - Mã Qu?c Minh vào vai ng??i du hành ng??c th?i gian. Là 1 thanh niên ch?i b?i lêu l?ng, ch?ng may b? xuyên không (không ph?i võng du) và b? ??a v? th? gi?i Tam qu?c. T?i ?ây Mã Qu?c Minh g?p th?n t??ng là Gia Cát L??ng. Nh? Gia cát L??ng và các nhân v?t kinh ?i?n khác trong th? gi?i Tam qu?c mà Mã Qu?c Minh ?ã h?c ???c cách ??i ?ãi v?i ng??i khác. Ban ??u, Mã Qu?c Minh không thích tính cách D??ng Di nh?ng sao ?ó anh ?ã b? cu?n hút. - T?t c? các di?n viên còn l?i ??u trong th?i Tam Qu?c. - D??ng Di s? ?óng vai ng??i h?u gái c?a L?u B?, sau ?ó tr? thành ng??i v? thân yêu c?a L?u B?. Cô và Mã Qu?c Minh s? có m?t m?i tình. - L??ng Gia K? vào vai Hoàng Nguy?t Anh - v? c?a Gia Cát L??ng, th??ng xuyên ?au ?m. Lý ? V?n là a hoàn c?a v? Gia Cát L??ng, b? Mã Qu?c Minh hi?u l?m là v? c?a Gia Cát L??ng. - Tr?n Tri?n B?ng th? vai Châu Du. Th?m Trác Doanh vào vai Ti?u Ki?u. - Lý Qu?c Lân trong vai L?u B?. Gi?n M? Hoa, La V?nh Nhàn là 2 phu nhân c?a L?u B?. - Tr??ng D?nh Khang là s? ph? c?a Mã Qu?c Minh. - Hàn Mã L?i vào vai Thái phu nhân, ch? dâu L?u B?. - Thái K? Tu?n vào vai L?u Tông (cháu L?u B?, con Thái phu nhân). Anh và Thái phu nhân chuyên b?t n?t dân làng. - H? N?c Ngôn c?ng là con c?a Thái phu nhân. - Lý Trung Hy và Tr?n Vinh Tu?n th? vai b?n t?t c?a L?u B?. - Th?m Trác Doanh s? ?óng vai m?t ng??i ??p bi?t ca hát. Cô và Mã Qu?c Minh s? hát nh?ng bài hát hi?n ??i v?i nhau.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ