Chuy?n Tu B?ng Gi - SnowpiercerPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Chuy?n Tu B?ng Gi - Snowpiercer
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

L?y b?i c?nh n?m 2031, sau th?t b?i c?a n? l?c kh?c ph?c s? nóng lên c?a toàn c?u, Trái ??t tr? v? v?i K? B?ng Hà khi hoàn toàn b? bao ph? b?i b?ng tuy?t và th? gi?i loài ng??i ??ng tr??c nguy c? b? xóa s?. T?t c? nh?ng ng??i may m?n s?ng sót ??u ? trên con tàu mang tên Snowpiercer. Con tàu ?i t?i kh?p n?i trên Trái ??t và gi?ng nh? m?t xã h?i thu nh?, ch?a ??ng nh?ng mâu thu?n và phân bi?t giàu nghèo, giai c?p gi?a nh?ng ng??i ?ang ph?i cùng nhau ???ng ??u v?i cái ch?t. Quá m?t m?i tr??c s? áp b?c, b?t công, d??i s? lãnh ??o c?a Curtis (Chris Evans th? vai), nh?ng ng??i nghèo s?ng ? nh?ng toa sau c?a con tàu ?ã n?i d?y ti?n hành cu?c cách m?ng l?t ?? t?ng l?p th??ng l?u ? nh?ng toa tr??c. Tuy nhiên, cu?c n?i d?y c?a h? ??i m?t v?i r?t nhi?u nhi?u khó kh?n, th? thách.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ