Anh Hng Ty ???ng 3 - Sui Tang Yan Yi 3Play
Anh Hng Ty ???ng 3 - Sui Tang Yan Yi 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Anh Hùng Tùy ???ng 3 : th?i k? giang h? phân tranh, anh hùng b?i xu?t. “Tùy ???ng Anh Hùng” là m?t b? phim l?n có ?? các y?u t? l?ch s? truy?n k?, tình c?m, chi?n tranh… d?a trên nh?ng truy?n thuy?t dân gian và t? li?u l?ch s?. B?i c?nh phim tr?i dài t? khi nhà Tùy thành l?p, r?i di?t vong, cho ??n khi Lý Th? Dân ??ng c?, t?o ra th?i k? “Trinh Quan Chi Tr?”, bên c?nh ?ó là nh?ng tr?n chi?n c?a các anh hùng tr?i Ngõa C??ng. Các nhân v?t n? c?a phim có : ??c Cô Th?, Tiêu h?u, Nh? Ý công chúa, H?ng Ph?t N?, Tr??ng Tôn hoàng h?u…Các v? ?? v??ng nh? Tùy D?ng ??, Lý Th? Dân cho ??n các anh hùng th?o mãng nh? T?n Qu?nh, La Thành, Trình Gi?o Kim, ??n Hùng Tín, U?t Trì Cung c?ng ???c t?p trung th? hi?n.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ