White Frog - White FrogPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
White Frog - White Frog
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim White Frog là m?t câu chuy?n ??y tính nhân v?n và r?t tâm lý qua ?ó ?? cao nh?ng giá tr? tinh th?n trong cu?c s?ng nh? s?c m?nh c?a con ng??i khi tin vào tình yêu, tin vào gia ?ình c?ng nh? bè b?n.?ây là m?t b? phim mang ?? tài tâm lý gia ?ình không nên b? qua trong mùa hè này. Trong phim Nick Young là m?t chàng trai tr? nh?ng m?c ph?i h?i ch?ng r?i lo?n t? k? hay còn g?i là Asperger’s Syndrome. Nick hi?n ?ang là tân sinh viên c?a m?t tr??ng trung h?c, Nick có m?t ng??i anh trai v?i hình t??ng hoàn h?o và c?ng là ng??i mà Nick th?n t??ng trong ??i.Tuy nhiên s? vi?c không may m?n x?y ??n khi anh trai Nick qua ??i trong m?t v? tai n?n giao thông, ?i?u này làm cho Nick vô cùng ?au xót. Nick ph?i làm gì ?? v??t qua n?i ?au này,và v?i c?n b?nh c?a Nick li?u anh có th? s?ng t?t và hòa nh?p v?i c?ng ??ng hay không.M?i các b?n cùng ?ón theo dõi b? phim White Frog , phim d? ki?n s? công chi?u t? ngày 5-7-2013.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ