Mewtwo Ph?c Th (Thuy?t Minh) - Pokemon Movies 1Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Mewtwo Ph?c Th (Thuy?t Minh) - Pokemon Movies 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim Mewtwo Ph?c Thù: Mew là m?t Pokemon huy?n tho?i, n?m gi? m?t s?c m?nh vô ??ch, v??t lên trên các Pokemon huy?n tho?i khác. M?t trung tâm nghiên c?u ?ã tìm ???c m?t hóa th?ch s? lông mi c?a Mew, l?y ADN và b?t ??u tái b?n mang tên Mewtwo. Sau khi Mewtwo dc tái b?n, vì không ki?m soát dc s?c m?nh c?a mình, Mewtwo ?ã phá tan hòn ??o New Ilend, n?i mà các nhà nghiên c?c khoa h?c ?ã t?o ra nó. Sau ?ó, m?t vài ??i t??ng ?ã l?i d?ng s?c m?nh c?a Mewtwo ?? th?ng tr? th? gi?i. Mewtwo nh?n ra là mình b? l?i d?ng b?i con ng??i, h?n lên k? ho?ch tr? thù con ng??i. Xây d?ng m?t h?i quán ? gi?a ??o. M?i các nhà hu?n luy?n xu?t s?c ??n và ti?n hành "nhân b?n" các pokemon c?a h?. Mewtwo cho các pokemon nhân b?n và pokemon th?t giao ??u ?? tìm ra th? l?c nào m?nh h?n. Mew c?ng tìm ??n ?ó. ?ó là tr?n ??u gi?a các pokemon th?t và gi?, k? c? Mew và Mewtwo. Cu?i cùng Asd/Satoshi ch?p nh?n hy sinh ?? d? l?i tr?n ??u này. Các Pokemon c?m ??ng, nh? n??c m?t và s? c?m th??ng c?a các pokemon ?ã c?u s?ng ???c c?u bé. Mewtwo quy?t ??nh d?ng cu?c chi?n và ?em các pokemon nhân b?n ??n m?t n?i nào ?ó mà h? có th? sinh s?ng

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ