??i Thi Gim - The ConfidantPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
??i Thi Gim - The Confidant
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Niên hi?u Hàm Phong nhà Thanh gi?a th? k? 19, Lý Liên Anh (Lê Di?u T??ng) nh?p cung và tr? thành ng??i h?u c?n bên c?nh Ý Quý phi (M? Tuy?t), Ý Quý phi sinh h? thái t? nh?ng Hàm Phong s? bà là ??i ho?, ra l?nh mu?n gi?t bà, may m?n Lý Liên Anh bi?t ???c giúp Ý Quý phi di?n k?ch tr??c m?t hoàng ?? mà thoát t?i ch?t, t? ?ó là k? tín c?n c?a Ý Quý phi.Hàm Phong ch?t, ??ng Tr? n?i ngôi, Ý Quý phi tr? thành Tây thái h?u, thu? hi?u T? Hy, Hoàng h?u c?a Hàm Phong tr? thành ?ông thái h?u, thu? hi?u T? An (Thi?u M? K?). Có công v?i T? Hy, nên Lý Liên Anh d? dàng thay th? An ??c H?i (Tào V?nh Liêm) tr? thành thân tín s? 1 c?a bà...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ