L?u H?i Kh?m Ti?u - The Story of a Woodcutter and his Fox WifePlay
L?u H?i Kh?m Ti?u - The Story of a Woodcutter and his Fox Wife
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim L?u H?i Kh?m Ti?u là m?t b? phim truy?n hình trung qu?c B? phim là m?t b? phim truy?n hình l?ch s? có n?i dung nói v? cu?c s?ng c?a m?t gia ?ình nghèo khó ch? có L?u H?i và ng??i m? già l?i nói v? nhân v?t chính trong phim là L?u H?i anh ???c sinh là l?n lên trong m?t khu làng heo hút n?m d??i chân núi c?a Hoa S?n hoàng c?nh c?a L?u H?i thì c?ng v?a ?? ?n v?a m?t nh?ng ?i?u kì l? là gia ?ình L?u H?i l?i có m?t cái gi?ng hình qu? m??p quanh n?m su?t tháng n??c trong gi?ng luôn luôn ??y ?p và trong mát thanh ng?t theo truy?n thuy?t ng??i ta nói r?ng trong cái gi?ng ?y có r? c?a qu? m??p th?n nên n??c không bao gi? c?n và luôn luôn ??y ?p D??i chân núi Hoa S?n là thôn Ng? Ti?u, có m?t cái gi?ng hình qu? m??p, t??ng truy?n trong cái gi?ng ?ó có r? c?a trái m??p r?t th?n k?, cho nên gi?ng n??c này quanh n?m không bao gi? c?n ki?t, n??c ng?t trong lành. Gi?ng m??p này n?m ngay trong nhà c?a L?u H?i, vì mu?n chi?m ?o?t r? m??p vàng, bá ph? c?a L?u H?i là L?u Ch?n Tân không ngh? ??n tình thân, tìm m?i bi?n pháp làm cho L?u Hài cùng ng??i m? b? mù ph?i r?i kh?i L?u gia, hòng chi?m l?y gi?ng m??p và c??p l?y qu? m??p vàng. Phim L?u H?i Kh?m Ti?u L?u H?i có m?t ng??i bá ph? tên là L?u Ch?n Tân tuy ông ta là bá ph? c?a L?u H?i nh?ng tính tình thâm ??c hi?m ác t? lâu ?ã có âm m?u chi?m gi?ng n??c c?a L?u H?i nên ông bày m?u l?p k? m??p vàng này làm c?a riêng và không ngh? v? tình thâm máu m? nên ông ?ành lên k? ho?ch và ngh? ?? m?i chuy?n x?u xa làm cho m? con c?a L?u H?i ph?i r?i b? ngôi nhà và cái gi?ng này li?u âm m?u c?a Ch?n Tân có thành công hay không L?u H?i vì th? mà có b? ?i v?i ng??i m? tu?i già mù m?t hay không m?i các b?n ?ón xem.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ