Tin Ki?m K? Hi?p Truy?n 1 - Chinese Paladin 1Play
Tin Ki?m K? Hi?p Truy?n 1 - Chinese Paladin 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Lý Tiêu Dao (H? Ca ?óng) là chàng trai ngây ngô, tu?n tú, thích cu?c s?ng ung dung t? t?i. Tuy không có võ công cao c??ng nh?ng lúc nào Lý Tiêu Dao c?ng luôn mong mu?n tr? thành thiên h? ?? nh?t cao th?. M?t hôm, Lý Tiêu Dao ph?i ??n ??o tiên ?? tìm thu?c cho ng??i thím b? b?nh. Tr??c khi ?i, anh ?ã b? ba ng??i l? m?t cho u?ng m?t viên thu?c l?. Sau khi ??n ??o tiên, anh ?ã g?p ???c Tri?u Linh Nhi (L?u Di?c Phi ?óng). Tri?u Linh Nhi là công chúa n??c Nam Chi?u ?ang ?n náu s? truy b?t c?a k? thù và cô chính là h?u nhân c?a N? Oa (Hoàng h?u n??c Nam Chi?u). Cu?c g?p g? gi?a cô và Lý Tiêu Dao ? ch?n b?ng lai tiên c?nh ?ã g?n k?t cu?c ??i c?a hai ng??i v?i nhau. Qua s? tr? giúp c?a Lão lão (Tr?nh Ph?i Ph?i ?óng) ,h? ?ã th? non h?n ??c tr?n ??i bên nhau. Sau khi có ???c viên thu?c cho ng??i thím, Lý Tiêu Dao ph?i r?i tiên ??o. Anh h?a s? tr? l?i ?ón Linh Nhi. Nh?ng không ng? ?ó là chuy?n ?i không tr? l?i c?a anh. Sau khi tr? v?, anh b? viên thu?c c?a 3 ng??i l? ?ó làm m?t trí nên m?i chuy?n trên ??o tiên anh ??u quên h?t, k? c? l?i h?n ??c c?a anh v?i Linh Nhi. ?úng lúc ?ó, Linh Nhi b? b?n ng??i c?a Bái Nguy?t giáo(là 3 ng??i l? m?t ?ã cho Lý Tiêu Dao u?ng thu?c)b?t ?i. Trên ???ng ?i, Tiêu Dao ?ã g?p và gi?i c?u Linh Nhi nh?ng anh l?i không nh? ra cô là ai khi?n Linh Nhi vô cùng ?au kh?. Khi h? t?ng Linh Nhi tr? v? Miêu C??ng tìm m?, Tiêu Dao và Linh Nhi quen ???c Lâm Nguy?t Nh? (An D? Hiên ?óng). Nguy?t Nh? là m?t ti?u th? ngang ng?nh. T? ?ó , v?n m?nh c?a ba ng??i h? ?ã tr? thành vòng l?n qu?n khó tháo g? ???c. Trong th?i gian ? nhà Lâm Nguy?t Nh?, Linh Nhi phát hi?n thân hình mình ??t nhiên bi?n thành ?uôi r?n.V?i hình hài ??u ng??i ?uôi r?n, cô bi?t là s? không ?em l?i h?nh phúc cho Tiêu Dao nên ?ã b? ?i, t?o c? h?i cho Tiêu Dao và Lâm Nguy?t Nh? ??n v?i nhau. Trong khi Lý Tiêu Dao và Lâm Nguy?t Nh? ?ang ??m say duyên m?i thì Tri?u Linh Nhi b? xi?ng xích trong m?t th?t, th?m chí cô còn ??ng ý hy sinh ?? Tiêu Dao và Nguy?t Nh? ???c h?nh phúc, vì n?u cô còn t?n t?i trên ??i này thì Tiêu Dao s? không bao gi? có th? yêu Nguy?t Nh? tr?n v?n ???c vì anh ?ã quá n?ng lòng v?i cô. Tri?u Linh Nhi vì không mu?n làm v?t c?n gi?a hai ng??i, nên ??ng ý u?ng linh ??n ?? quên ?i d? vãng và tránh xa tr?n th?. Trong lúc này Lý Tiêu Dao ?ang m?i mê th? th?t v?i Lâm Nguy?t Nh? là ?ã xem Tri?u Linh Nhi nh? quá kh?, ch? mu?n c?u cô vì trách nhi?m b?n bè!!! Nh?ng khi Tri?u Linh Nhi u?ng thu?c lãng quên thì l?i làm cho Lý Tiêu Dao nh? l?i h?t chuy?n x?a, th?m chí c? tên c?a Tri?u Linh Nhi c?ng tr? v? trong lòng bàn tay c?a anh. Vì v?y anh quy?t ??nh ?i c?u Tri?u Linh Nhi.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ