C ??o Kinh Hong 2 - Mysterious Island 2Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C ??o Kinh Hong 2 - Mysterious Island 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Cô ??o kinh hoàng là b? phim ?i?n ?nh kinh d? r?t ?n khách trong n?m 2011. Chính b? phim này b??c ??u kh?ng ??nh v? th? c?a D??ng M?ch trên màn ?nh r?ng. Ph?n 2 c?a phim b?t ??u t? nh?ng c?n ác m?ng c?a Châu Tình trên con ???ng t? th?n n?i x?y ra 17 v? tai n?n bí ?n, các th?y tu c?ng vào cu?c tìm hi?u s? vi?c nh?ng không th?y ai tr? v?, ngay c? nhà ch?c trách c?ng không tìm hi?u ???c nguyên nhân các v? tai n?n bí ?n. Quy?t tâm tìm hi?u v? c?n ác m?ng c?a mình, Châu Tình ?ã tìm ??n con ???ng n?i di?n bi?n trong c?n ác m?ng c?a mình ?? ??i m?t v?i t? th?n và tìm l?i chính mình ...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ