Truy?n Thuy?t Ju Mng - Jumong 1 VTV1Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Truy?n Thuy?t Ju Mng - Jumong 1 VTV1
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Truy?n thuy?t Jumong, là m?t b? phim truy?n hình phát s?ng trên m?ng MBC c?a (Hàn Qu?c). Ban ??u d? tính dài 60 t?p, MBC ?ã quy?t ??nh t?ng s? t?p phim lên 81 do m?c ?? ph? bi?n c?a nó. B? phim ?ã ???c trình chi?u t?i h?n 13 n??c và doanh thu b? phim này h?n 45 t? won Hàn Qu?c (50 tri?u ?ô la M?). B? phim miêu t? cu?c ??i c?a Cao Chu Mông, (ng??i sáng l?p c?a v??ng qu?c Cao Câu Ly). Các y?u t? k? ?o bao quanh truy?n thuy?t c?a Jumong ?ã ???c thay th? v?i nhi?u s? ki?n d?a trên th?c t?, ch?ng h?n nh? liên quan ??n ngày sinh c?a ông. Nó c?ng ???c coi là m?t ph?n quan tr?ng c?a làn sóng Hàn Qu?c

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ