B?n b - FriendPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B?n b - Friend
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Khi nh?ng h?c sinh khác ph?i ch?nh chu v?i c? áo cài và qu?n là th?ng thì b?n ng??i b?n này v?n nghênh ngang trong b? ??ng ph?c mang phong cách c?a riêng mình. Khi cùng nhau ?i trên ???ng ph?, ??u ng?ng cao, vai th?ng, áo phanh ng?c, h? ch?ng s? b?t c? ?i?u gì. Joon Seok, con trai m?t ??i ca giang h? có ti?ng; Dong Soo, con trai ng??i làm ngh? mai táng; Sang Taek, m?t c?u h?c sinh thông minh, g??ng m?u; Joong Ho, m?t tên l?m l?i. H? là nh?ng ng??i b?n thân, chia s? v?i nhau t?t c? m?i ?i?u, t? nh?ng t??ng t??ng v? ph? n? kh?a thân trong nh?ng t?p chí khiêu dâm cho t?i s? ng??ng m? kh? n?ng quy?n c??c c?a Lý Ti?u Long. Khi l?n lên, cu?c ??i m?i ng??i r? theo nh?ng h??ng khác nhau và mâu thu?n v?i chính nh?ng ng??i b?n c?a mình. Joon Seok tr? thành th? l?nh, ti?p qu?n b?ng nhóm c?a cha, Dong Soo l?i làm vi?c cho b?ng nhóm ??i ??u v?i Joon Seok. Sang Taek và Joong Ho b?t l?c ??ng nhìn hai ng??i b?n thân nh?t c?m v? khí ch?ng l?i nhau.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ