Th??ng Thnh - Confession Of PainPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Th??ng Thnh - Confession Of Pain
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Sau khi thnh cng v?i vai c?nh st m?t trong V gian ??o ra m?t h?i n?m 2002, L??ng Tri?u V? ti?p t?c ???c hai ??o di?n M?ch Tri?u Huy, L?u V? C??ng m?i vo vai thanh tra. Trong ngnh c?nh st Hong Kong, Hei (L??ng Tri?u V?) l m?t thanh tra ti danh. Anh khng ch? thnh cng trong s? nghi?p m cn c m?t cu?c s?ng h?nh phc v?i ngh? s? Susan (T? T?nh Li). Song c?nh st k? c?u ny c?ng khng th? gi?i quy?t ???c v? st h?i ng??i anh v? v cha v? v?n l m?t t? ph. Susan qu ?au ??n v lo s? ngh? mnh c?ng ?ang b? theo di nn nh? t?i Bong (Kim Thnh V?) tr? gip ?i?u tra. Bong v?n l ng??i ??ng nghi?p "vo sinh ra t?" v?i Hei, nh?ng ? chuy?n ngh? lm thm t? t?. Anh s?ng trong c?nh tr?m u?t sau khi ng??i yu t? t?. Tuy nhin, b?n n?ng c?a m?t ng??i s?n tm s? th?t v?n lun t?n t?i trong Bong. Chn dung k? st nhn b? l?t t?y d?n d?n, d h?n ? t? ra l m?t cao th?, xa d?u v?t ti tnh v s?n sng lo?i b? nhn ch?ng. ?i cng v?i nh sng c?a s? th?t l?i l nh?ng m?ng t?i bi th??ng, th h?n v v v?ng. "Th??ng thnh" khng nh?ng l phim trinh thm t?p trung khai thc m tup bo th, m cn ch tr?ng t?i di?n bi?n tm l ph?c t?p c?a nhn v?t. Qua ?, khn gi? c th? c?m nh?n nh?ng c?m xc bu?n nh?ng ??p, nh?ng thng ?i?p su s?c v? cu?c s?ng. ??o di?n L?u V? C??ng t?ng cho r?ng Th??ng thnh cn nghi?t ng h?n c? V gian ??o ra m?t n?m 2002. V?i k?ch b?n ?, c?nh st Hei l m?t nhn v?t kh di?n.L??ng Tri?u V? - v?i l?i di?n thm tr?m, tinh t?, ?i m?t bu?n sau c?p knh tr?ng - ? th? hi?n ???c ci o le c?a ngh?ch c?nh, s? gi?ng x trong lng m?t ng??i ?n ng yu th??ng th?t lng, nh?ng ph?i ?? tnh yu ?y trong toan tnh. Nhn v?t c?a Kim Thnh V? c?ng c nh?ng ni?m ring. V?i thm t? t? ny, ph?i by b ?n v? n m?ng ??ng ngh?a v?i vi?c h?ng ch?u m?t c s?c. Sau khi m?t ph??ng h??ng v ci ch?t c?a b?n gi, Bong ph?i ??u tranh t? t??ng khi pht hi?n ra s? th?t v? k? gi?t cha, anh c?a Susan. Nh lm phim r?t ?u i ti t? ?i?n trai ny khi dnh cho anh nhi?u ??t di?n, g?n nh? ngang ng?a v?i di?n vin chnh L??ng Tri?u V?. "Hoa ?n" c?a mn ?nh Hoa ng? - T? T?nh Li - c?ng ? ch?ng t? c l m?t n? di?n vin ti n?ng khi ?ng c?p v?i L??ng Tri?u V?. Di?n xu?t c?a c trong phim ny ???c ?nh gi cao v?i nhi?u c?nh quay khi?n khng t khn gi? r?i n??c m?t.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ