Di?p V?n - Ip ManPlay
Dailymotion:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Di?p V?n - Ip Man
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

K?ch b?n b?n truy?n hình "Di?p V?n" chú tr?ng th? hi?n nhi?u m?t khác nhau??i v?i th?i k? phát tri?n võ thu?t th?i Dân qu?c, t? các lo?i binh khí ??n Namquy?n B?c c??c, s? giao thoa tinh hoa gi?a các môn phái trong th?i k? này. ?i?uth? hai, B?i c?nh th?i ??i lúc b?y gi? r?t h?n lo?n, thông qua cách nhìn c?anh?ng ng??i luy?n võ tái hi?n l?i th?i ??i khói l?a chi?n tranh, phim k?t h?pcu?c h?n chi?n gi?a quân phi?t lúc b?y gi? v?i y?u t? th?i ??i, tránh vi?c xemnh? b?i c?nh th?i ??i ??i v?i công phu võ hi?p ngày x?a. ?i?u th? ba, Di?p V?ntr??ng thành trong b?i c?nh suy bi?n, b?n thân ph?i gánh vác s? m?nh c?a ng??iluy?n võ gi?a s? bi?n ch?t và c?m th?y khó kh?n, ?ôi khi t? "v?n" (h?i), Di?pV?n luôn h??ng v? cu?c s?ng trên núi cao, khi th?y ng??i h?c võ d?n bi?n ch?tvà nghi ho?c, Di?p V?n không ng?ng "h?i", không ng?ng tìm ki?m và theo ?u?i, t?h?i, h?i và không ng?ng h?i, Di?p V?n không ng?ng tìm ??n ??nh cao. Cu?i cùng??t ???c thành qu? công phu th?n tho?i, ??ng trên ??nh cao c?a võ thu?t

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ