Siu Nhin Ph?n 1 - Supernatural Season 1Play
Siu Nhin Ph?n 1 - Supernatural Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung chính c?a phim nói v? hai anh em nhà Winchester là ông anh Dean (Jensen Ackles th? vai) và em trai Sam (Jared Padalecki th? vai) có m? b? gi?t ch?t b?t ng? còn cha m?t tích 1 cách bí hi?m r?i b?n gái c?a Sam c?ng ??t ng?t ra ?i mãi mãi nên 2 anh em quy?t cùng nhau tìm ra s? th?t. B?ng tài n?ng và lòng d?ng c?m, 2 anh em ?ã phát hi?n ra nhi?u ?i?u d? th??ng và siêu nhiên mà khoa h?c không gi?i thích ???c. T? ?ó h? ?ã ch?y ngang d?c trên kh?p ??t n??c ?? ?i?u tra nghiên c?u và gi?i quy?t nh?ng vi?c d? th??ng và siêu nhiên ?ó, giúp ?? và c?u thoát nhi?u ng??i và nh?t là ti?p t?c tìm ki?m ng??i cha b? m?t tích.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ