Th? Tr?n Smallville Ph?n 6 - Smallville Season 6Play
Th? Tr?n Smallville Ph?n 6 - Smallville Season 6
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim: N?m 1989, sau m?t tr?n m?a b?ng r?i xu?ng th? tr?n Smallville gi?t ch?t r?t nhi?u ng??i, gia ?ình ông bà Jonathan và Martha Ken ?ã tìm th?y m?t chi?c phi thuy?n ?âm s?m xu?ng cánh ??ng, bên trong ?ó có m?t c?u bé xinh x?n. H? ?em ??a bé v? nuôi và ??t tên là Clark Kent. M??i m?y n?m sau, Clark l?n lên và b?t ??u khám phá s?c m?nh bí ?n ti?m tàng trong c? th? mình. Clark tr? thành siêu nhân. C?ng chính trong th?i gian này, Clark nh?n ra r?ng cu?c s?ng anh b?t ??u g?p r?c r?i, ??o l?n. Clark r?t thích cô b?n hàng xóm thông minh, xinh x?n Lanna Lang. Th? nh?ng có m?t s? ng?n cách bí ?n nào ?ó khi?n anh không th? ??ng vào Lanna. Còn Lanna, cô gái m? côi c? cha l?n m? trong tr?n sao b?ng n?m x?a, c?ng b?t ??u quan tâm và ??t nhi?u ghi v?n v? Clark sau khi anh c?u thoát ch?t trong c?n l?c xoáy d? d?i. L?i n?a có s? xu?t hi?n c?a Lex Luthor - anh chàng có ??u hói ??c bi?t. T?t nghi?p ??i h?c, Lex tr? v? Smallville ?? giúp ?? công vi?c kinh doanh c?a gia ?ình. Sau khi Clark c?u s?ng Lex, h? tr? thành b?n bè thân thi?t, xem nhau nh? anh em ru?t th?t. B? ba nhân v?t này là trung tâm c?a m?i tình hu?ng trong câu chuy?n x?y ra t?i th? tr?n Smallville...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ