V? Ng?t Hn Nhn (L?ng Ti?ng) - Can We Get MarriedPlay
V? Ng?t Hn Nhn (L?ng Ti?ng) - Can We Get Married
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim V? Ng?t Hôn Nhân: B? phim s? ???c th?c hi?n theo các câu chuy?n k?t hôn c?a các c?p v? ch?ng khác nhau v?i ch? 100 ngày tr??c khi cu?c hôn nhân c?a h?. Deul Ja (Lee Mi Sook), m? can thi?p m?nh m? v?i con gái k?t hôn ?i. Cô s? h?u m?t c?a hàng m? ph?m và làm t?ng con gái hai con m?t mình. Cô xem xét ti?n ?i?u quý giá nh?t trên th? gi?i - làm cho cô ??n cùng chí h??ng trong vi?c theo ?u?i c?a con trai trong lu?t pháp ti?m n?ng. Kinh nghi?m c?a riêng cu?c hôn nhân không h?nh phúc, vì v?y cô ?y ??t trên ??m b?o nó khác nhau cho bà con. Cô k?t hôn v?i con gái c? m?t bác s?, sau ?ó chuy?n s? chú ý c?a cô con gái tr?, Hye Yoon (Jung So Min), nh?ng ch? có con gái ti?t l? r?ng cô mu?n k?t hôn v?i m?t công ?n l??ng bình th??ng, Jung Hoon (Sung Joon) ...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ