B M?t C?a Tnh Yu - The Mysteries Of LovePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B M?t C?a Tnh Yu - The Mysteries Of Love
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

C?nh Bác (Lâm Phong) ???c xem là nhà v?t lý h?c tài hoa tr? tu?i nh?t trong n?m, là phó giáo s? c?a 1 tr??ng ??i h?c H?ng Kông, ??ng th?i là b?n thân, là ng??i c?ng tác ??c l?c c?a c?nh sát c?p cao c?a t? tr?ng án L? Thiên H?ng (Mã Qu?c Minh). Bác ?ã giúp H?ng phá gi?i hàng lo?t v? án k? bí, c?ng nh? v?y mà Bác quen bi?t n? c?nh sát T? Ti?u L? (D??ng Di). Lý tính phân tích rõ cho Bác bi?t s? d? anh n?y sinh tình c?m v?i Ti?u L?, là do hormone tình yêu mang tên phenylalanine gây ra, tuy nhiên hoàn c?nh tr??ng thành và quan ni?m cu?c s?ng c?a 2 ng??i hoàn toàn khác nhau, dù v?n d?ng b?t k? công th?c nào c?ng không th? c?u ???c m?t cu?c tình có r?t nhi?u bi?n s?… Trong khi ?ó, chàng c?nh sát quen thói phong l?u Thiên H?ng và n? phóng viên tin t?c L?ng M?n Gia (Liêu Bích Nhi) l?i có m?t m?i quan h? dây d?a không d?t. H?ng luôn mi?ng nói không c?n m?t m?i tình thiên tr??ng ??a c?u, ch? mu?n theo ?u?i tình c?m mãnh li?t trong kho?nh kh?c, th? nh?ng khi ???c tin Gia s?p l?y ch?ng, H?ng ch?t hi?u quan ni?m tình yêu mà anh kiên trì b?y lâu thì ra r?t d? s?p ?? Bí m?t c?a tình yêu là câu chuy?n tình yêu lãng m?n gi?a m?t giáo s? và m?t n? c?nh sát, ?an xen vào ?ó là nh?ng v? án bí ?n ???c phá gi?i b?ng lý lu?n v?t lý h?c, giúp ng??i xem có nh?ng c?m nh?n m?i l?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ