B?ng Ch?ng Thp 1 - Forensic Heroes Season 1Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B?ng Ch?ng Thp 1 - Forensic Heroes Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Cao Ng?n Bác là bác s? pháp y cao c?p, ph? trách khâu hóa nghi?m ? B? S? v? Pháp ch?ng. Công vi?c c?a anh là ??n hi?n tr??ng v? án, thu th?p b?ng ch?ng, hóa nghi?m v?t ch?ng, h? tr? c?nh sát phá án. C? Tr?ch Lâm c?ng là bác s? pháp y. S? tr??ng c?a anh là ph?u thu?t t? thi. Cao Ng?n Bác và C? Tr?ch Lâm không ch? là ??ng nghi?p ? n?i làm vi?c, mà trong gia ?ình, h? còn có thêm m?i quan h? anh r? - em v?. L??ng Ti?u Nhu là m?t cô c?nh sát d? th??ng, thông minh, gan d?. Tuy còn tr? nh?ng Ti?u Nhu ?ã ???c th?ng ch?c T? tr??ng T? Tr?ng án - T?ng b? Tây C?u Long. Th? r?i x?y ra v? án C? Tr?ch Dao - chính là v? c?a Cao Ng?n Bác. V? án x?y ra vào lúc Lâm Bái Bái - ng??i yêu n?m x?a c?a Ng?n Bác - t? M? tr? v?... T?t c? các manh m?i và b?ng ch?ng ??u b?t l?i cho Ng?n Bác... Ai là hung th? trong cái ch?t c?a C? Tr?ch Dao khi cô còn ?ang trong th?i gian ?i?u tr? t?i b?nh vi?n...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ