B?ng Ch?ng Thp 2 - Forensic Heroes Season 2Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B?ng Ch?ng Thp 2 - Forensic Heroes Season 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Chuyên gia g? bom D??ng D?t Th?ng - Ivan (Tr?nh Gia D?nh ) t? Anh Qu?c tr? v? H??ng C?ng th?m ng??i thân, vô tình b? dính vào m?t v? ám sát b?ng l?u ??n, v?i s? bình t?nh và cách x? lý tình hu?ng tinh t? c?a anh ?ã gây ???c s? chu ý c?a chuyên gia pháp ch?ng Cao Ng?n Bac -Timothy (Âu D??ng Ch?n Hoa). ???c S? khích l? c?a s?p Cao, D??ng D?t Th?ng gia nh?p vào ??i pháp ch?ng. T?i ?ây, Th?ng g?p l?i ng??i huynh ?? n?m x?a sau 15 n?m xa cách - Pháp Y C? Tr?ch Sâm - Sam (Lâm V?n Long) và nh?n làm ph? r? cho Sâm trong ng??i c??i. G?n ??n ngày c??i c?a Sâm, thì m?t tai n?n b?t ng? ?p ??n, v? hôn thê c?a Sâm - Lâm Thinh Thinh ( Chung Gia Hân) b? xã h?i ?en ám sát chung v?i k? thù c?a chúng và qua ??i. Cùng chung l?n b? n?n v?i Thinh có ??i tr??ng ??i trong án L??ng Ti?u Nhu - Nicole (Mông Gia Tu?), Ti?u Nhu b? th??ng khá n?ng nên không th? ??m nh?n vi?c ??i tr?ng án n?a, Ti?u Nhu ?ành ph?i giao l?i cho ??i tr??ng ??i phòng ch?ng ma túy Mã Qu?c An - Bell (Xa Thi Man) ti?p nh?n. C?ng t? ?ó, An, Sâm và Th?ng cùng dính vào m?i tình tay ba.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ