Tn Binh ?on Siu Qu?y - No Good Either WayPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Tn Binh ?on Siu Qu?y - No Good Either Way
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Anh B? ?ôi thi?t k? s?n ph?m Alex Mo ( do Ruco Chan ?óng) và giám ??c ti?p th? Steve Man ( Louis Yuen ?óng) có m?i quan h? anh em v?i nhau. C? 2 ?ã giành ???c nhi?u c?m tình và s? khen ng?i t? ông ch? Ko Wai TIng ( stephen Au ?óng), nh?ng t?ng giám ??c Violet Che (Florence Kwok ?óng) ?ã l?m d?ng quy?n h?n c?a mình ?? chi?m ?o?t h?t hy v?ng c?a h? trong m?t ??t th?ng ti?n. Th?t v?ng v?i ông S?p m??i l?i" trong công ty , STEVE h?p tác v?i ng??i b?n thân ?n ?? c?a mình là INTERPAL SING (Q Bobo) trong m?t chuy?n kinh doanh cá nhân. Và ?i?u làm cho v?n ?? t?i t? nh?t là b?n gái c?a ALEX Ning LING Jing (Kristal Tín) gia nh?p công ty, làm vi?c cho VIOLET và ???c th?ng ti?n ?? qu?n lý. STEVE tr? thành m?t ông ch? là t?t. Khi môi tr??ng b?t ??u thay ??i, STEVE và LING b?t ??u áp l?c lên c?p d??i c?a h? và vi ph?m "s?p m??i L?i" mình. B?c ??ng "Post-80″ MO KIN YEE (Nataile Tông) mu?n mua m?t c?n nhà càng s?m càng t?t và nh?m l?n mua m?t ngôi nhà ma ám. Ngay sau ?ó, YEE ???c bi?t Yiu YI LONG (Jason Chan), ng??i mà cô ngh? là "th?a thu?n t?t nh?t" trong s? t?t c? nh?ng ng??i ?àn ông, nh?ng sau ?ó cô phát hi?n ra anh ?y th?c s? là m?t "th?a thu?n t?i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ