N? Hong C? Phi?u - The Money Maker RecipePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
N? Hong C? Phi?u - The Money Maker Recipe
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Nhà môi gi?i c? phi?u Hoàng T? Thông (T? Thiên Hoa ?óng) trong kinh doanh th??ng không khôn khéo l?i quá nguyên t?c. Vìv?y, khách hàng c?a anh kéo sang ??u t? vào công ty kinh doanh khangtrang hi?n ??i h?n v?a ???c thành l?p. Ng??i qu?n lý ? công ty này là?inh Tri?u C?nh ( Lâm Gia Hoa ?óng) là b?c th?y trong môi gi?i c?phi?u. V?i m?c ?ích gia t?ng s? l??ng khách hàng, ?inh Tri?u C?nh nh?mvào ??i t??ng khách hàng là nh?ng ng??i n?i tr?, C?nh ra s?c d?y ki?nth?c v? th? tr??ng ch?ng khoán cho v? c?a T? Thông là T??ng Nh? Châu(Th??ng Thiên Nga ?óng). Châu ki?m ???c nhi?u ti?n thông qua Tri?u C?nhvà s? tin t??ng mù quáng c?a nh?ng bà n?i tr? thích ch?i c? phi?u.   T? Thông tìm cách khuyên nh? Nh? Châu d?ng l?i vi?c này, nh?ng không ???c,cu?c hôn nhân c?a h? ??ng bên b? v?c ly hôn. Trong lúc T? Thông th?ychán n?n v? vi?c gia ?ình c?ng nh? s? nghi?p c?a mình thì anh g?p l?ing??i yêu ??u tiên c?a mình là C? Gia Trân (??ng L? Danh ?óng)....Khi m?i ng??i d?n h?t ti?n vào mua c? phi?u thì th? tr??ng c? phi?u ??tng?t xu?ng giá. Nh? Châu và các bà n?i tr? b? m?t r?t nhi?u ti?n c?a,Châu ?ã ph?i ?i làm nhi?u vi?c ?? mong tr? h?t s? n? n?n và mong mu?n???c quay l?i v?i T? Thông.   Nh?ng T? Thông ?ã b? C?nh và Trân c?u k?thãm h?i. Châu là m?t bà n?i tr? kiên c??ng m?nh m?, cô không h? h?t hyv?ng, cô ?ã ??ng lên và quy?t ?ánh b?i nh?ng hành ??ng ?ê hèn ?ó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ