M?t N? Thu? Tinh - Glass MaskPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
M?t N? Thu? Tinh - Glass Mask
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

L?U Ý Olaphim ?ã c?p nh?t cho t?t c? t?p còn l?i. M?t n? th?y tinh s? thay th? drama Yellow Boots trên ?ài tvN c?a Hàn Qu?c. B? phim xoay quanh cu?c s?ng và nh?ng âm m?u báo thù c?a m?t cô gái v?n là con c?a m?t tên gi?t ng??i, và do ?ó, g?p qu? báo là ph?i gánh ch?u cu?c ??i ??y tàn nh?n. ??o di?n Shin Seung Woo và nhà biên k?ch Choi Young In c?a Yellow Boots s? sát cánh bên nhau m?t l?n n?a trong d? án m?i này. L? Lem Seo Woo s? ?óng vai Kang Yi Kyung, cô gái mà cu?c ??i không cho phép ???c h??ng an nhàn và h?nh phúc. Ngoài ra, n? di?n viên Kim Yoon Seo - ng??i t?ng tham gia b? phim ?ình ?ám Ph?m ch?t quý ông c?a ?ài SBS v?i m?t vai ph? nh? (b?n gái c?a Jang Dong Gun) s? ??m nhi?m vai trò ch? em sinh ?ôi c?a Seo Woo trong phim. Bên c?nh hai nhân v?t n? chính, vai nam chính s? thu?c v? hai anh chàng ?i?n trai là Lee Ji Hoon và Park Jin Woo. Trong ?ó, nam ca s? - di?n viên Lee Ji Hoon s? th? vai lu?t s? Kim Sun Jae trong phim.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ