ng Hong Truy?n Hnh - The King Of DramasPlay
ng Hong Truy?n Hnh - The King Of Dramas
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim: Phim khai thác nh?ng m?u chuy?n v? ??i ng? s?n xu?t, biên k?ch, di?n viên... trong gi?i làm phim truy?n hình. Lu?t s? Kim (Kim Myung Min) là ng??i s?n sàng làm m?i th? ?? thành công và giàu có.Chuy?n n?y sinh khi ông b?t ??u ký h?p ??ng tham gia ??ng s?n xu?t 1 b? phim truy?n hình và có v? nh? ông sinh ra ?? tham gia l?nh v?c này. Bên c?nh câu chuy?n c?a ông còn có chuy?n c?a 1 nam di?n viên hàng ??u không ch?u ký k?t h?p ??ng c?ng nh? câu chuy?n v? cô biên k?ch tr? ?p ? nh?ng ??c m? tinh khôi v? th? gi?i gi?i trí.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ